Fagblogg

Hold deg oppdatert!

Considium – et annerledes konsulentselskap

29.1.2021 | Skrevet av Considium
  

Helt siden starten i 1985 har vi i Considium ønsket å skape et annerledes selskap.

For Considium handler det ikke om hva vi leverer, men hvordan vi gjør det. Vi hjelper ledere med å få teamet sitt med seg, slik at de sammen når mål og oppnår bedre resultater.  

Vi gjennomfører ikke standardiserte utviklingsprogrammer. Vi har ingen tykke, ferdige manualer eller analyser, men «slår følge» med deg og ditt lederteam i et arbeidsfellesskap. Vi står last og brast med deg – og er på samme parti. 

Personlig og utfordrende

Vår arbeidsform har alltid vært praktisk, meget personlig og sterkt resultatrettet. Gjennom dette stiller vi store krav både til våre kunder og til oss selv. Det skal være krevende å være kunde av Considium.

Når søkelyset rettes mot deg og din ledergruppe angrer du kanskje et øyeblikk på at du engasjerte oss. Det kan gjøre vondt å bli utfordret når våre rådgivere går rett på sak med ærlige tilbakemeldinger og nærgående spørsmål. Smerten er fort glemt når resultatene kommer. Det er det vi alle jobber for – å skape bedre resultater sammen med deg!

De tøffe spørsmålene og det intense arbeidet har et positivt etterslep. Bedre resultater og svært gode referanser fra våre samarbeidspartnere i næringsliv og offentlig forvaltning.

Vi spiller deg god

En av de grunnleggende verdiene vi baserer vårt arbeid på er «likeverd» – både i samarbeidet med våre kunder og internt hos oss.

Vi tror ikke at vi kan mer enn deg. Det vi derimot er spesialister på, er å utnytte de ressursene og den kunnskapen som allerede finnes hos deg. Ved å vise respekt for denne kompetansen, og samtidig tilføre energi, kreativitet og handlekraft, skaper vi varige resultater.

Internt er vi alle er likeverdige partnere og medeiere, som dyrker våre ulike styrker. Bredden i laget gjør oss mer kompetente og robuste, og bedre i stand til å skape resultater for deg.

Hva så når terrenget forandrer seg? For slik er virkeligheten: Endring møter vi stadig vekk.

Vi lever av – og med – forandringer. Det er vår hverdag og vi høster energi fra det. Samtidig er vi en medspiller som skaper trygghet og forutsigbarhet for deg, selv under endring og usikkerhet.

ad-banner
Relatert innhold: Aktuelt