Fagblogg

Hold deg oppdatert!

Alf Henrik Boman

Alf Henrik Boman
Alf Henriks spesialkompetanse er å inkludere og engasjere ledere og medarbeidere slik at de forbedrer prestasjoner og øker effektiviteten. Sammen med deg som leder, og teamet, jobber vi med konkrete resultater ved å være tydelig på mål, roller, ansvar, eierskap, forventninger og prioriteringer. Sentralt i dette er gode feedbackprosesser som gir nødvendig forutsigbarhet og trygghet.
Finn meg der:
Vær bevisst på ordene du bruker for å skape resultater.

Er du bevisst på hvordan språket påvirker resultater?

Les mer