Fagblogg

Hold deg oppdatert!

7 tips til å lukke budsjettavviket (for du har vel ikke gitt opp ennå?)

3.5.2021 | Skrevet av Roar Funderud
  

Budsjettet du forpliktet deg til for mange måneder siden begynner kanskje å bli litt gjenstridig. Virkeligheten har en lei tendens til å avvike fra tegnebrettet. Som oftest med galt fortegn. Noen satser på at dette går over av seg selv, men håp er en høyst usikker partner. Det er på tide å ta tak!  


De fleste ledere har både utarbeidet og forpliktet seg til mål eller budsjetter. Uansett om det har blitt satt konservative- eller strekkmål, er og forblir veien til målet kun en antagelse på det tidspunktet det fastsettes. Virkeligheten ser sannsynligvis helt annerledes ut når vi kommer et stykke ut i budsjettåret. Ganske normalt. Like fullt er det mye som kan gjøres for å komme i mål i desember.

7 tips til å lukke budsjettavviket, ast ned gratis sjekkliste

Lag en effektiv workshop for å lukke budsjettavviket – nå!

Regelen er, jo tidligere avvik blir identifisert, desto lettere er det å gjøre korrigerende tiltak. Uansett er det mye å hente på å starte akkurat nå, fremfor å miste ytterligere tid. Dette er aldri er en bortkastet øvelse, uansett når det gjøres. 

Bare for å slå det fast en gang for alle: Regnearkøvelsen «Fyll inn og send tilbake» vil sjelden gjøre noen forskjell. Satt på spissen får du i beste fall noen omtrentlige tall fra de få som svarer, med dertil lav forankring. 

Å lukke budsjettavviket er ingen frittstående regnearkøvelse. For å lykkes handler dette om metode, prosess og forløsning av kollektiv kompetanse.

Her er våre 7 beste tips til hvordan du kan gå frem for å kunne komme i mål på budsjett:

  • Lag en økonomisk simuleringsmodell som skal brukes aktivt under en workshop
  • Samle beslutningstakerne i teamet ditt til workshopen, for nå skal det faktisk treffes beslutninger 
  • Forstå og erkjenne sannheten bak avviket hittil mot budsjettet
  • Framskriv et sannsynlig avvik for resten av året på bakgrunn av hva dere nå vet
  • Skap erkjennelse for hvor resultatet faktisk ender dersom dere ikke foretar dere noe
  • Finn de overordnede kritiske elementene dere må ta tak i, og simuler effekten av de enkelte tiltakene umiddelbart
  • Gjenta prosess med nye tiltak til avviket mot budsjett er lukket i simuleringsmodellen, eller målet er nådd

Vær forberedt på en tøff, men effektiv dag på jobben!

ad-banner
Relatert innhold: Insider